ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
ผ่านทางเว็บไซต์ http://commencement.mfu.ac.th


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ

การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร