มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 16

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,314 ราย– ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์ เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มติขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก      เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3,314 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, […]

มฟล. มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา, ศิลปศาสตร์ และ นวัตกรรมสังคม ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มกราคม 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 คือ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มฟล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแจ้งให้ทราบว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 คือ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มฟล ————————–————————–—- ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับหรือไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduate/Home ————————–————————–—- ระบบรับจองภาพถ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 https://mfu-alumni-shop.appspot.com/s/photobooking ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 28 ก.พ. 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดระบบรับจองภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ 📱Line @ : MFUAlumni ⌨️FB : MFU Alumni ☎️Tel. : 053-916174 / 09-3196-2288 🖥E-mail : mfualumni@lamduan.mfu.ac.th