ทรงผมของบัณฑิต

ทรงผมสำหรับบัณฑิตชาย (ถูกระเบียบ)

ทรงผมสำหรับบัณฑิตหญิง (ถูกระเบียบ)