วิดีทัศน์

จากอธิการบดี...แด่บัณฑิตผู้เป็นความหวัง