การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตมุสลิมหญิง

  • แต่งกายแบบสตรีมุสลิม เสื้อสีขาว คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสีดำไม่มีลวดลาย)
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง 6 ซม. ที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง ระดับอก