การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตตั้งครรภ์

  • หากไม่สามารถสวมชุดนักศึกษาได้ สามารถสวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวของชุดไม่เกินความยาวของครุยวิทยฐานะ
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง 6 ซม. ที่แถบผ้าทั้ง 2 ข้าง
    ระดับอก