ระบบลงทะเบียนบัณฑิต

ขณะนี้ยังไม่เปิดระบบให้ลงทะเบียน

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่ควรทราบ

 • ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ขั้นตอนการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • อุปกรณ์และสิ่งของต้องห้ามนำเข้าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันฝึกซ้อม

 • กำหนดการ/สถานที่รายงานตัว/สถานที่ฝึกซ้อม
 • ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
  • จองภาพถ่าย
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมย่อย
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันจริง

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • สถานที่รายงานตัว
 • การแต่งกาย
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์
 • ทรงผมของบัณฑิต
 • การแต่งกายและแต่งหน้าอื่น ๆ