ระบบลงทะเบียนบัณฑิต / Commencement Ceremony Registration System

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2562

Academic Year 2019

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2565
During 11 - 31 January 2022

สำหรับรุ่นปีการศึกษา 2563

Academic Year 2020

แจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2565
During 11 January - 14 February 2022

ข่าว / Announcement

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่ควรทราบ

 • การปฏิบัติตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
 • การรายงานตัวและฝึกซ้อม
 • อุปกรณ์และสิ่งของต้องห้ามนำเข้าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันฝึกซ้อม

 • กำหนดการวันฝึกซ้อม
 • ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
 • สถานที่รายงานตัว
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมย่อย
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันจริง

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • สถานที่รายงานตัว
 • การแต่งกาย
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์
 • ทรงผมของบัณฑิต
 • การแต่งกายและแต่งหน้าอื่น ๆ

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่ควรทราบ

 • การปฏิบัติตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
 • การรายงานตัวและฝึกซ้อม
 • อุปกรณ์และสิ่งของต้องห้ามนำเข้าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันฝึกซ้อม

 • กำหนดการวันฝึกซ้อม
 • ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
 • สถานที่รายงานตัว
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมย่อย
 • การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต วันจริง

 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • สถานที่รายงานตัว
 • การแต่งกาย
  • บัณฑิตชาย
  • บัณฑิตหญิง
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย
  • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง
  • บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
  • บัณฑิตมุสลิมหญิง
  • บัณฑิตตั้งครรภ์
 • ทรงผมของบัณฑิต
 • การแต่งกายและแต่งหน้าอื่น ๆ