กำหนดการ

การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร