กำหนดการบริการวัดตัวตัดซื้อชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูทของมหาวิทยาลัย

ส่วนพัฒนานักศึกษา ได้ขอความร่วมมือร้านครุยทองคำ ในการให้บริการวัดตัวชุดครุยฯ สำหรับเช่า-ซื้อ ให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) และส่งมอบชุดครุยฯ (ครั้งที่ 1) โดยได้กำหนดให้บริการในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1

รายการ ค่าเช่า (Rent) ราคาตัด (Buy)
ครุยบัณฑิต Bachelor 400 บาท ประกัน 1,000 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) 1,050 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ)
ครุยมหาบัณฑิต Master 500 บาท ประกัน 1,000 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) 1,100 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ)
ครุยดุษฎีบัณฑิต Doctor - 1,150 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ)
ชุดราชประแตน Raj pattern 500 บาท ประกัน 1,000 บาท (พร้อมกระดุม + แผงคอ) 2,200 บาท (พร้อมกระดุม + แผงคอ)
ชุดสากลนิยม Suit 500 บาท ประกัน 1,000 บาท 2,000 บาท
ชุดข้าราชการ / ชุดว่าที่ร้อยตรี 600 บาท ประกัน 1,500 บาท (พร้อมเครื่องหมายข้าราชการ) 2,000 (ไม่รวมเครื่องหมาย)

*หมายหตุ

  • ถุงคลุมชุดครุย ราคา 100 บาท
  • จัดส่งชุดทางไปรษณีย์ ชุดครุย ราคา 150 บาท
  • จัดส่งชุดทางไปรษณีย์ ชุดครุย + ชุดราชประแตนหรือชุดสูท ราคา 200 บาท
  • เพิ่มแถบปริญญาโท หรือเปลี่ยนแถบ ราคา 300 บาท

ครุยทองคำ ปิ่นเกล้า
02 883 3226, 083 246 3443

ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวฐิติญา เครือวงค์
โทรศัพท์ 0 5391 6377


**หมายเหตุ

  1. กรุณาสวมหน้ากากอนามัย และสแกน QR Code ก่อนเข้ารับบริการฯ
  2. กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน