การปฏิบัติตนของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

  • อยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยกัน
  • นั่งให้เรียบร้อย เข่าควรชิดกัน ไม่นั่งไขว่ห้างหรือนั่งหลับ ไม่ถอดรองเท้าขณะนั่ง
  • เมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว ห้ามเปิดปริญญาบัตรก่อนถึงที่นั่ง
  • กล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยเสียงที่ดัง