ทรงผมของบัณฑิต

บัณฑิตชาย

 • ควรตัดสั้น ทรงสุภาพ หวีให้เข้าทรง ไม่ให้ผมยาวรุงรัง ตั้งชี้ไม่เป็นระเบียบ
 • กันจอนสั้น ไม่ไว้หนวดและเครา
 • ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม
 • กรณีย้อมผมให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ

บัณฑิตหญิง

 • ทรงผมควรเปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจน ไม่ตั้งกระบัง
 • กรณีรวบผมไว้ด้านหลัง ให้ผมที่รวบไว้อยู่ในระดับไม่เกินความสูงของใบหู และเก็บซ่อนหนังยางให้มิดชิด
 • หากจำเป็นต้องใช้กิ๊บติดผม ให้ใช้กิ๊บสีดำและเก็บซ่อนให้มิดชิด
 • ห้ามใช้เครื่องประดับตกแต่งผมทุกชนิด เช่น โบว์ ดอกไม้ โลหะประดับ แท่งไม้ พลาสติก กากเพชร หรือวัสดุอื่นใด
 • กรณีปล่อยผมลงตรงด้านหลังไม่ควรปล่อยให้ปลายผมชี้ขึ้น
 • ไว้ทรงผมตามเพศ ไม่สวมวิกผม
 • กรณีย้อมผมให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม และต้องมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ