การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตหญิง


  • สวมเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง กลัดกระดุมคอ กระโปรงสีดำผ่าหลังแบบสุภาพไม่มีลวดลาย ความยาวระดับหัวเข่า ห้ามสวมกระโปรงเอวต่ำ คาดเข็มขัดมหาวิทยาลัยสายสีน้ำตาลตามแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง
  • สวมถุงน่องใยบัวสีเนื้อ
  • สวมรองเท้าหนังสีดำ แบบคัทชู หัวตัด หุ้มส้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าหนังแก้ว หนังกลับ หรือรองเท้าส้นเข็ม
  • สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม.ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก