การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหญิง


  • ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก