การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตมุสลิมหญิง


  • แต่งกายแบบสตรีมุสลิม เสื้อสีขาว คลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสีดำไม่มีลวดลาย)
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง ระดับอก