การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร – บัณฑิตตั้งครรภ์

  • สวมชุดคลุมท้องแบบสุภาพสีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวของชุดไม่เกินความยาวของครุย วิทยฐานะ
  • สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ ติดเข็มตรามหาวิทยาลัยสีเงิน ความสูง ๖ ซม. ที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้าง
    ระดับอก