การแต่งกายและแต่งหน้าอื่น ๆ

  • ควรแต่งหน้าสีเอิร์ธโทน เช่น สีน้ำตาล สีส้ม สีชมพู และสีธรรมชาติ
  • ไม่ใส่ขนตาปลอม
  • ไม่ใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น
  • ไม่ไว้เล็บยาวหรือทาสีเล็บ
  • บัณฑิตหญิงต้องไม่สวมชุดชั้นในที่มีโลหะ
  • ไม่สวมแหวน นาฬิกา และเครื่องประดับ
  • กรณีสวมแว่นตา ต้องเป็นเลนส์ใสไม่มีสี กรอบแว่นตาสีดำ สีน้ำตาล สีเงิน สีทอง ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น เช่น กรอบหรือขาแว่นตาใหญ่เกินสมควร

หมายเหตุหากบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่งกายไม่เหมาะสมจะพิจารณาไม่ให้เข้ารับการฝึกซ้อม และไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร