สถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมย่อยช่วงบ่าย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ