วิดีทัศน์


รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ลำดวนช่อที่17

ประดู่แดงทั่วมหาวิทยาลัยอวดดอกสีแดงเข้มตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้าฤดูหนาว เพื่อแสดงความยินดีในวันแห่งความสำเร็จ

ภาพแห่งความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ณ มฟล. รอว่าที่บัณฑิตและครอบครัวมาเติมเต็มภาพความประทับใจนี้ด้วยกัน ในพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันจริง) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ #ลำดวนช่อที่17