ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

กำหนดการบริการวัดตัวตัดซื้อชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูทของมหาวิทยาลัย

ส่วนพัฒนานักศึกษา ได้ขอความร่วมมือร้านครุยทองคำ ในการให้บริการวัดตัวชุดครุยฯ สำหรับเช่า-ซื้อ ให้แก่นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) และส่งมอบชุดครุยฯ (ครั้งที่ 1) โดยได้กำหนดให้บริการในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 117 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 รายการ ค่าเช่า (Rent) ราคาตัด (Buy) ครุยบัณฑิต Bachelor 400 บาท ประกัน 1,000 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) 1,050 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) ครุยมหาบัณฑิต Master 500 บาท ประกัน 1,000 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) 1,100 บาท (พร้อมเข็มครุยวิทยฐานะ) ครุยดุษฎีบัณฑิต Doctor […]

On behalf of His Majesty the King, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will graciously preside over the graduation ceremony of Mae Fah Luang University for the 2019 academic year on 15th to 18th February 2021

On behalf of His Majesty the King, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will graciously preside over the graduation ceremony of Mae Fah Luang University for the 2019 academic year on 15th to 18th February 2021 The University will inform you the exact date and time once they are set.

ประกาศห้วงเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ในห้วงระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้หากทางมหาวิทยาลัยทราบกำหนดวันและเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป